Actele necesare pentru perfectarea contractelor vânzare

Actele necesare pentru perfectarea contractelor vânzare ce au drept obiect bunuri imobile (teren, apartament etc.)

 • actele de identitate ale parti;

 • actele de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului;

 • certificatul fiscal pe numele proprietarului sau a proprietarilor, din care sa reiasa ca si-au achitat toate taxele si impozitele fata de statul Roman, in conformitate cu cotele lor parti din dreptul de proprietate asupra imobilului care face obiectul inscrisului, eliberat de Administratia Financiara competenta;

 • documentatia cadastrala a bunului imobil;

 • extrasul de carte funciara pentru autentificare, care se obtine prin intermediul biroului notarial de la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent si este valabil 10 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii;

 • certificatul de performanta energetica, eliberat de un auditor energetic atestat;

 • în cazul apartamentelor, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari care sa arate ca proprietarul este la zi cu datoriile fata de aceasta (întretinere, cheltuieli, reparatii, cheltuieli comune etc.), aceasta trebuie sa fie semnata de catre presedinte si administrator;

 • ultima factura si chitanta privind plata la zi a utilitatilor.

 

In cazul persoanelor juridice mai sunt necesare urmatoarele documente:

 • certificat de atestare fiscala a persoanei juridice;

 • certificatul de înregistrare la Registrul Comertului / actul în baza caruia îsi desfasoara activitatea persoana juridica;

 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societati comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;

 • hotarâre A.G.A din care sa rezulte acordul tuturor asociatilor cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea persoanei juridice.

 

 

 

Adresa

Mun. Bucuresti, Sec.3, Calea Calarasi, nr.311, bl.71, sc.2, ap.37, parter (intrare stradala).
Punct de reper: Vis-a-vis de Casa de Asigurari de Sanatate si benzinaria MOL.

Contact

MOBIL: 0731.467.071
TEL: 021.327.87.42
FAX: 021.327.87.42
E-MAIL: miclescubnp@yahoo.com

Program de lucru

Luni - Vineri: 09:00 AM - 17:00 PM