Actele necesare pentru perfectarea Contractului de Schimb

Actele necesare perfectării contractului de schimb sunt următoarele:

  • acte de identitate părţi;
  • actele de proprietate ale imobilelor ce fac obiectul schimbului ;
  • certificate fiscale pe numele proprietarilor, eliberate de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarii-coschimbaşi au achitat la zi datoriile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.
  • documentaţia cadastrală a bunurilor imobile;
  • extrasul de carte funciară pentru autentificare, care se obţine prin intermediul biroului notarial şi au un termen de valabilitate de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
  • în cazul schimbului de apartamente: adeverinţe eliberate de asociaţiile de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta. Adeverințele eliberate de către asociațiile de proprietari trebuie sa poarte semnătura administratorului și a președintelui asociatiei. 

Adresa

Mun. Bucuresti, Sec.3, Calea Calarasi, nr.311, bl.71, sc.2, ap.37, parter (intrare stradala).
Punct de reper: Vis-a-vis de Casa de Asigurari de Sanatate si benzinaria MOL.

Contact

MOBIL: 0731.467.071
TEL: 021.327.87.42
FAX: 021.327.87.42
E-MAIL: miclescubnp@yahoo.com

Program de lucru

Luni - Vineri: 09:00 AM - 17:00 PM