Traduceri

Societatea Profesionala Notariala Pusoiu Iuliana si Miclescu Bogdan Constantin colaboreaza cu firma de traduceri vreautradus.ro care va ofera urmatoarele servicii:

 

Traduceri acte medicale

Traduceri acte tehnice

Traduceri acte autorizate

Traduceri acte legalizate

Traduceri acte juridice

 

Oferim servicii de traducere si interpretariat pentru urmatoarele limbi:

Engleza, Franceza, Spaniola, Italiana, Germana, Greaca, Turca, Araba, Bulgara, etc.

De asemenea birourile noastre va pun la dispozitie serviciul de apostilare.

Ce este apostila ?

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.

Apostila este in fapt o ştampilă care se aplică pe anumite acte şi prin care se atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

  Autoritatile competente sa aplice apostila in Romania sunt urmatoarele :

CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – incepând cu 26 noiembrie 2010, aplică Apostila pe actele notariale intocmite de catre notarul public cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

INSTITUTIA PREFECTULUI – aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

 • certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998

 • certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998

 • certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998

 • certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă

 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice

 • adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor

 • adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor

 • actele de studii preuniversitare

 • actele de studii superioare

 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

 • certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional

 • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

 • brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism

 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

TRIBUNAL - aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

 • hotărâri judecătoreşti

 • actele originale care emană de la un executor judecătoresc

 • actele originale emise de Registrul Comerţului

Persoana de contact pentru serviciile de traduceri si apostilare: Horeanu Irina

TEL: 0760.288.148

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa

Mun. Bucuresti, Sec.3, Calea Calarasi, nr.311, bl.71, sc.2, ap.37, parter (intrare stradala).
Punct de reper: Vis-a-vis de Casa de Asigurari de Sanatate si benzinaria MOL.

Contact

MOBIL: 0731.467.071
TEL: 021.327.87.42
FAX: 021.327.87.42
E-MAIL: miclescubnp@yahoo.com

Program de lucru

Luni - Vineri: 09:00 AM - 17:00 PM